การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา


           ตามที่ ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 389 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 กฟผ. เปลี่ยนวงเงินการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากเดิม

           วิธีตกลงราคา ครั้งละ ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นครั้งละ ไม่เกิน 500,000 บาท 

           วิธีสอบราคา จากเดิมครั้งละเกิน 100,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท เป็น ครั้งละเกิน 500,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

           มีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 

 

ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

29 มิถุนายน 2561

 

หมายเหตุ  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานจัดหา

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Call center อพจน. 02-4360399

 
Logon
หมายเหตุ
   Website นี้ออกแบบสำหรับ Browser IE หรือ Firefox
   กรณีใช้ IE 9 ขึ้นไป ให้เลือก Tools >Compatibility View
User  
Password  
Client  
Language  

 Log On 

Change Password
Forgot your password or user ID? Help
 
งานจัดหาพัสดุ
คำแนะนำการใช้งานระบบการจัดหาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ กฟผ.
ประกาศตกลงราคา / สอบราคา
ประกาศราคากลางซื้อ/จ้างโดยวิธีสอบราคา
คู่มือการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ขอลงทะเบียนเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะงานตกลงราคาไม่เกิน 5 แสนบาท)
รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานจัดหา
EGAT ERP Operation Center สำนักงานกลาง อาคาร ท.117 ชั้น2
กฟผ. 53 หมู่2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร 0-2436-6170 โทรสาร 0-2436-6180